Chưa có đánh giá nào
Nước: Congo
3 bài thơ
Tạo ngày 23/04/2008 04:19 bởi hongha83
Alain Mabanch Kou Sinh năm 1966, là nhà thơ trữ tình viết bằng tiếng Pháp của nước Congo. Đã được giải thưởng về thơ.

Các tác phẩm:
- Những gốc cây cũng khó (thơ)
- Với thời gian (thơ)
- Đây là giờ nhắc nhủ (thơ)
- Còn nghe người ta nói (thơ)