Đây tôi thấy. - Trên đường cây tháo chạy
Như đạo quân bị đánh đến tan tành
Dưới chân tôi gió đùng đùng nổi dậy
Đá với bùn từng đợt sóng trôi nhanh

Giữa đồng xanh, theo gác chuông dẫn dắt
Xóm làng yên bỗng nhất loạt quay cuồng
Nhà ngói trát thạch cao ngời ánh bạc
Cừu trắng loà mang dấu đỏ trên lưng

Trong thung lũng sông đang nằm quằn quại
Nhìn núi say sưa chao đảo nặng nề
Như trăn dữ, nhảy chồm lên quấn lấy...
- Tôi, phải tôi vừa thức giấc trên xe


Nguồn: Thơ Pháp thế kỷ XIX, NXB Trẻ, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)