Tim ta biển rộng không bờ
Lấp lánh tia nắng bài thơ tuyệt vời
Cô đơn dịu ngọt chơi vơi
Sóng chồng lên sóng cuối trời mênh mang

Đêm trăng, ngày nắng chang chang
Tiếng cười yêu mến nhẹ nhàng quanh ta
Em nhìn ánh mắt thiết tha
Còn ta chết đứng như là trẻ thơ


Nguồn: Thơ Đức, NXB Văn học, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)