России

А собственно, кто ты такая,
С какою такою судьбой,
Что падаешь, водку лакая,
А все же гордишься собой?

А собственно, кто ты такая,
К гда, как последняя мразь,
Пластмассою клипсов сверкая,
Играть в самородок взялась?

А собственно,кто ты такая,
Сомнительной славы раба,
По трусости рты затыкая
Последним, кто верит в тебя?

А собственно, кто ты такая?
И, собственно, кто я такой,
Что вою, тебя попрекая,
К тебе прикандален тоской?


1974

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Nói cho cùng, em là ai vậy,
số phận em là cái chi chi,
mà ngã xuống, vodka đầy lưỡi,
em vẫn còn kiêu hãnh đê mê?

Nói cho cùng, em là ai vậy,
khi giống như một kẻ hạ lưu,
hoa tai nhựa lóe lên lóe xuống,
em làm mình đài các liêu xiêu?

Nói cho cùng, em là ai vậy,
hả nữ nô của đánh lận tài tình,
bởi hèn nhát nên luôn áp miệng
bất kỳ ai đã lỡ tin mình?

Nói cho cùng, em là ai vậy,
nói cho cùng, tôi thực là ai,
mà gào thét sỉ nhục em đến thế
gắn tủi sầu em với nỗi đời trai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nói đúng ra Người thực sự là ai,
Sao số phận đến nước này như vậy,
Miệng sặc sụa vôtka, đi,ngã xiêu, ngã vẹo,
Vẫn tự cao,tự đại khoe tài?

Nói đúng ra Người thực sự là ai,
Như kẻ bất tài lại hay làm mẽ,
Khuyên tai nhựa đeo trông sáng choé,
Chơi trò "độc đáo đi lên" thật quá tài?

Nói đúng ra Người thực sự là ai,
Làm nô lệ cho hư danh phù phiếm,
Do hèn nhát mà đang tay bịt miệng
Những ai còn lưu luyến tin Người?

Nói đúng ra Người thực sự là ai,
Tôi tự hỏi: Mình là ai nhỉ,
Mà gào rú, oán trách Người như thế,
Om xòm làm Người quá buồn đau?

11.00
Trả lời