Chưa có đánh giá nào
Nước: Algeria
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nabile Farès (1 bài)
- Hocine Bouzaher (1 bài)
- Kateb Yacine (1 bài)
- Mohammed Dib (4 bài)
- Marie-Louise-Taos Amrouche (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (3 bài)
Tạo ngày 06/05/2023 18:15 bởi hongha83
Enrico Macias tên thật là Gaston Ghrenassia, sinh ngày 11/12/1938 tại thành phố Constantine, Algérie, là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhạc công người Pháp mang hai dòng máu Do Thái và Algérie.