“Nature is what we see”

“Nature” is what we see—
The Hill—the Afternoon—
Squirrel—Eclipse— the Bumble bee—
Nay—Nature is Heaven—

Nature is what we hear—
The Bobolink—the Sea—
Thunder—the Cricket—
Nay—Nature is Harmony—

Nature is what we know—
Yet have no art to say—
So impotent Our Wisdom is
To her Simplicity.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhật Chiêu

Thiên nhiên là điều ta thấy
Non cao hay buổi chiều vơi
Ong vàng hay con sóc nhảy
Thiên nhiên là một khung trời

Thiên nhiên là điều ta nghe
Chim di hay là sóng bể
Sấm rền hay là giọng dế
Thiên nhiên là một điệu hoà

Thiên nhiên là điều ta biết
Nhưng không thể nói nên lời
Dù rằng đơn sơ là thế
Trí tuệ ta nào đến nơi


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 110, tháng 5, PL. 2549 - 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thi Ca

Thiên nhiên mà ta nhìn thấy
Là ngọn đồi khi chiều buông
Sóc, nhật thực hay vò vẽ
Thiên nhiên là cõi Thiên đường

Thiên nhiên mà ta nghe thấy
Là biển sóng vỗ rì rào
Sấm vọng tiếng ca loài dế
Thiên nhiên hoà điệu xôn xao

Thiên nhiên mà ta hiểu biết
Nghệ thuật nào đủ suy tôn
Trí óc của ta bất lực
Trước thiên nhiên đầy giản đơn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời