Khi những bông hồng thôi nở
Khi bông hoa tím héo tàn
Ong bầu nghiêm cẩn từng đàn
Bay qua Mặt Trời sáng chói

Bàn tay ngừng thôi thu hái
Trong những ngày hè thế này
Sẽ nhàn dưới ba tấc đất
Xin anh nhận lấy hoa em!


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)