Dù là ái nữ của Ô già
Và bạn thân tình của quạt hoa
Ô gắng diệt trừ tan bão tố
Mưa ngàn mù mịt cũng xông pha

Dù điểm tô cho gái Lệ Kiều
Phô trương hình đẹp, dáng yên yêu
Nhưng Ô vẫn được đời ưa chuộng
Thiên hạ ngày nay vẫn mến nhiều


Nguồn: Anh hoa (thi ca Anh-Mỹ), Hà Bỉnh Trung, NXB Đỗ Hà, 1965
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)