“Wild nights! Wild nights!...”

Wild nights! Wild nights!
Were I with thee,
Wild nights should be
Our luxury!

Futile the winds
To a heart in port,
Done with the compass,
Done with the chart.

Rowing in Eden!
Ah! the sea!
Might I but moor
To-night in thee!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Đêm hoang vu! Đêm hoang vu!
Nếu em ở bên anh,
Đêm hoang vu sẽ thành
Đêm sang trọng!

Gió thổi vô vọng
Tới một trái tim nơi bến cảng,
Vứt bỏ la bàn đi,
Bản đồ cũng thế.

Chèo thuyền tới địa đàng!
Ô kìa! biển cả!
Nhưng em sẽ neo thuyền
Đêm nay, ở bên anh!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Đêm cuồng nhiệt, cuồng nhiệt!
Nếu em ở bên chàng
Đêm cuồng nhiệt sẽ phải
Thành xa hoa cao sang!

Những ngọn gió vô lực
Trong cảng thổi vào tim
Bỏ bản đồ hàng hải
Bỏ đi kim chỉ nam!

Bơi thuyền trong Địa Đàng
Ô, biển xanh mênh mang!
Giá đêm nay em được
Neo thuyền ở nơi chàng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời