Có những giọt nước mắt trên thế giới,
Như thể chính Thượng đế đã chết,
Và chiếc bóng bằng chì, rơi xuống,
Đè nặng như nấm mồ.

Nào, chúng ta hãy ẩn tránh gần hơn...
Cuộc sống nằm trong mọi con tim
Như trong những cỗ áo quan.

A! Chúng ta hãy ôm nhau thật chặt —
Có một khát vọng nồng cháy quất xuống thế giới,
Khiến chúng ta phải chết.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé