Dưới mắt tôi là những dòng nước,
Mà tôi phải khóc thương tất cả.

Luôn luôn tôi chỉ muốn bay đi,
Cùng loài chim thiên di;

Thổi tán loạn cùng với mọi cơn gió
Trong bầu khí bao la.

Ôi tôi buồn quá đỗi —
Gương mặt trong trăng cũng biết.

Khắp bốn bề trầm mặc tựa nhung tơ
Và bình minh gần gụi chung quanh tôi.

Khi va phải những trái tim người bằng đá
Đôi cánh tôi đã gãy,

Những con sáo rụng rơi như những đóa hồng tang tóc
Từ mãi cao trên những bụi bờ xanh.

Mọi tiếng ríu rít bị cầm hãm
Lại sắp sửa bật tung,

Và tôi tôi chỉ muốn bay đi
Cùng loài chim thiên di.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé