còn đây hạt bụi cuối đời
tiếng thơ tân khổ nụ cười quyên sinh
còn đây, hạt máu tử hình
nghe trong lịch sử ra hồn xác ai?


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989