23/05/2022 17:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quyên sinh

Tác giả: Du Tử Lê - Lê Cự Phách

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2015 20:11

 

còn đây hạt bụi cuối đời
tiếng thơ tân khổ nụ cười quyên sinh
còn đây, hạt máu tử hình
nghe trong lịch sử ra hồn xác ai?
Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Du Tử Lê » Quyên sinh