25.00
Nước: Mông Cổ
2 bài thơ
1 người thích

Dịch giả nhiều bài nhất

- Anh Ngọc (1 bài)
- Thuý Toàn (1 bài)
Tạo ngày 17/04/2008 03:39 bởi hongha83
Digioghin Txedev (1940-) là nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội Mông Cổ, nguyên chủ tịch Hội nhà văn Mông Cổ. Đã từng sang thăm Việt Nam, dự Hội nghị quốc tế, Hội nghị các nhà lãnh đạo các Hội nhà văn Á Phi.

Tác phẩm:
- Hơi thở của Gobi (thơ)