24.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đỗ Trung Lai (51 bài)
- Nguyễn Thị Hồng Ngát (50 bài)
- Lữ Tùng Anh (33 bài)
- Lê Thị Kim (76 bài)
- Thái Thăng Long (139 bài)
Tạo ngày 19/02/2015 12:42 bởi tôn tiền tử
Nhà thơ Dương Soái sinh năm 1950, quê huyện Duy Tiên, Hà Nam. Tuổi 18, ông là công nhân địa chất, có 11 năm thầm lặng đi tìm quặng mỏ ở núi rừng Hoàng Liên Sơn (nay thuộc địa phận 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái) cũng là ngần ấy năm ông làm thơ. Thơ Dương Soái nặng nghĩa tình, đăng nhiều trên tạp chí, tờ báo, được nhiều giải thưởng cấp tỉnh và trung ương. Khi đất nước có chiến tranh biên giới (tháng 2 năm 1979), Dương Soái chuyển sang làm phóng viên chiến trường ở mặt trận biên giới Lào Cai.