Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2016 00:33

Giáp bốn năm tròn lại gặp nhau,
Gặp nhau đã nhớ nhớ nhau lâu.
Phong trần dễ kiếm ai thánh nhỡn,
Ưu ái không ngơi tuổi bạc đầu.
Thương nước, thương nhà, tình khau kháu,
Lo trời lo bể, chuyện đâu đâu.
Lơ thơ bạn cũ còn bao kẻ,
Bốn tháng hai tin ruột những rầu.


Tháng 8-1910, rời nhà lao Côn Đảo, Dương Bá Trạc bị an trí tại Long Xuyên. Một lần, ông bí mật đến gặp Võ Hoành, khi về ông có làm hai bài thơ này.

Nguồn: Chương Thâu, Dương Bá Trạc: con người và thơ văn, NXB Phụ nữ, 2004