09/07/2020 12:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tới Sa Đéc gặp Võ Hoành bài 1

Tác giả: Dương Bá Trạc - 楊伯濯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2016 00:33

 

Giáp bốn năm tròn lại gặp nhau,
Gặp nhau đã nhớ nhớ nhau lâu.
Phong trần dễ kiếm ai thánh nhỡn,
Ưu ái không ngơi tuổi bạc đầu.
Thương nước, thương nhà, tình khau kháu,
Lo trời lo bể, chuyện đâu đâu.
Lơ thơ bạn cũ còn bao kẻ,
Bốn tháng hai tin ruột những rầu.
Tháng 8-1910, rời nhà lao Côn Đảo, Dương Bá Trạc bị an trí tại Long Xuyên. Một lần, ông bí mật đến gặp Võ Hoành, khi về ông có làm hai bài thơ này.

Nguồn: Chương Thâu, Dương Bá Trạc: con người và thơ văn, NXB Phụ nữ, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Bá Trạc » Tới Sa Đéc gặp Võ Hoành bài 1