15.00
2 bài thơ
Tạo ngày 13/02/2023 10:46 bởi Trác Vân
Sách này do em trai Dương Bá Trạc là Dương Tụ Quán biên soạn, bao gồm hành trạng lúc còn sống của ông và những bài thơ chưa từng được xuất bản, đặc biệt là các bài thơ được sáng tác trong ngục Côn Đảo.