Tiếng pháo đì đùng nổ bốn bên,
Hôm nay ờ phải tiết minh niên.
Mùa xuân nhuộm lá ba cây tỏi,
Rượu tết dậy mùi một ti men.
Góp mặt bạn bè câu chuyện láo,
Lạ mồm thịt cá bữa ăn tiên.
Bỏ nhà bỏ cửa đi cho chóng,
Năm mới mừng nhau thế mới hên.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]