Tây nguyên chiều tóc nắng vàng nghiêng xoã
Mây thư trôi dáng quyện uốn hình hài
Trời thật thấp đưa tay vờn với chạm
Nâng chân mây chậm rãi bước cùng ai

Cây vũ điệu hít sâu tràn phổi mát
Dõi Đắp Kla ngược trôi nước lộng tràn
Núi thả hồn vẽ khung trời ký ức
Cồng chiêng nào vọng tiếng thẳm mơ hoang

Bao thế kỷ rừng âm u thắp sáng
Nghĩa đệ huynh kinh thượng mái ấm nồng
Cội văn hoá tay đan lòng Thiên Chúa
Lửa niềm tin nhen nhóm bật vừng đông


Ơi bản làng, ơi anh em ruột thịt
Cùng về bên tổ quốc sống hồn nhà
Cuộc bảo tồn cuộc dựng xây tiếp nối
Đỏ con tim và xanh áo non ngàn

Kontum, 6/8/2015