"Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?"
(Mc 3, 1-6)

Sinh ta Ngài đã cứu ta
Hoàn nguyên phẩm giá ngọc ngà nhân sinh
Bao la ơn Chúa hữu hình
Mắt ngời xuân hạ môi tình thu đông
Nhóm lên ngọn lửa nhật hồng
Nhịp vào tim mến tiếng lòng thâu đêm
Cùng anh cùng chị cùng em
Trường đời bạn lớp vui chung dạ bào.

Thời gian sự sống Chúa trao
Tập ta nhịp thở hoà chan đất trời
Tập ta từng phút chơi vơi
Cung đường nắng gió cất lời mến thương
Mỗi ngày một đoá diệu hương
Mỗi năm một lớp nơi trường của Cha
Yêu thương gíao án lạ là
Hai trong một luật vị tha thật lòng.

Mây cao cánh lộng thanh trong
Chân vui kết nối giữa vòng tử sinh
Yêu thương giải một lý trình
Hoàng hôn ủ dưỡng bình minh gieo trồng
Việc làm tấu khúc lao công
Mồ hôi hớn hở say nồng thánh ân
Hôm nay trường học vào xuân
Mai đào nở rộ gian truân nảy mầm.

Nước Trời bài giảng thâm trầm
Dẫn vào sự thật phúc âm mở đường
Trò ơi tám mối cửu chương
Hai điều răn mới vận thương hiệp vần.

Hồn Biển, 17/1/2017