Đọc lại những vần thơ viết vội
Được nghe lòng chắp thành hình nguyên khối
Thôi vương vãi đời mình trên quãng đường vô lối
Đón Cha yêu, cùng anh em vui chân bước về nguồn cội.

Con thỏ thẻ lời thơ tập làm triết gia lý sự
Có Cha bên con nghĩ mình anh hùng cát cứ
Đã an tâm con chẳng màng sự dữ
Tưởng như là đời chỉ chút niềm tư lự.

Vì Cha chưa cho con rơi vào nghịch cảnh
Hay vì con đã xin mãi bao điều muốn tránh
Cha dắt tay con mà, dễ hiểu đời an mạnh
Để phần Cha bao đau khổ một mình gánh.

Con hay tò mò về nhân loại của Cha sao phức tạp
Những thế sự đảo điên những cuồng phong bão táp
Con có là thuộc về để bị nhận chìm mất mát
Khi nào con được nếm chút khổ đau cho muối lòng không nhạt!

Có biết bao người đã được nghiệm đời như Thánh Gióp
Được biết trân quý những phút giây xum họp
Bên tân khổ cùng Cha đã quá đỗi nặng nhọc
Còn con Cha vẫn nhủ: hãy cứ là cậu học trò chăm học.

Jos. Cao Thái, Gíao xứ Mông Triệu Sài gòn
3/1/2016