Bốn phương xa gần đông tây nam bắc
Lưới điện yêu thương giăng mắc sẵn rồi
Dậy lên dậy lên sóng mắt bồi hồi
Nhân loại gia đình chẳng còn dị biệt

Hoán cải nhân tâm thôi điều nuối tiếc
Văn minh tình thương bát ngát đồng vàng
Người trước người sau vẫn chuyến đò ngang
Thiên duyên nhân trần cùng vào giao ước

Trường điện yêu thương muôn dân muôn nước
Sinh sôi bốn mùa sức sống Cha Xuân
Đất trời đổi mới, ngọn gió canh tân
Dịu an tâm hồn cùng về hội phước

Là hội trường xuân Cha con họp mặt
Muôn muôn thế hệ má đỏ môi hồng
Bếp lửa ấm nồng miên viễn trời đông
Tạo hoá thoả lòng tình yêu kết trái.

Cảm hoạ cùng anh Kính Quốc qua thi phẩm "Khúc hát Đông Xuân" đăng trong thivien.net
Sài Gòn, 14/1/2017