Tình yêu thật luôn là không gian mở
Để trao đi trong kết nối tình thân
Tình yêu thật trời thênh thang bổn phận
Một lồng đời tự nguyện khó lần chân

Tình yêu thật thì thoả sức đón vào
Nhận nhận hết cả niềm đau sâu hoắm
Túi càn khôn mênh mông là đến thế
Chứa khổ đau để tiêu hoá ngọt ngào

Tình yêu thật không cầm lâu cay đắng
Có yêu nhau giúp giã tật cho nhau
Cắt gọt cắt, tỉa cho tròn phẩm giá
Một thoáng thôi tan biến hết u sầu

Tình yêu thật mọc mầm nụ tha thiết
Lọc không xanh hút lấy ánh ban mai
Vào phụng sự nở hoa đời nhân ái
Yêu con người yêu tận chốn mầm thai

Tình yêu thật âm trầm làn hương thiện
Khởi từ trong tận cõi lòng trao hiến
Khó ghét ghen khó chấp nhặt chiếm vào
Mà lộng lẫy muôn vàn điều thể hiện

Tình yêu thật dẫn vào từ Sự Thật
Cội nguồn thiêng nhân loại hướng tương lai
Chẳng loại trừ, cùng đồng hành đến đích
Ta bên nhau tri ân Đấng An Bài.