Vì yêu Đức Chúa nối duyên tình
Nhiệm thể Ngôi Hai đã phục sinh
Thập giá Can-vê hồn thức tỉnh
Chuông ngân Mộ Thánh* trí an bình
Cung lòng phó thác đường công chính
Tâm tuệ xin vâng ý thánh linh
Cõi thế hồng ân ban hậu hĩnh
Ba Ngôi thực thể mãi đăng trình.

Hồn Biển (Ngũ độ thanh)
(*) Mộ Thánh: Học giả Israel Dan Bahat, từng là nhà khảo cổ học của thành phố Jerusalem, cho biết: "Chúng ta không thể hoàn toàn chắc chắn rằng vị trí của Nhà thờ Mộ Thánh chính là nơi mai táng Chúa Jesus nhưng hiện chưa có địa điểm nào khác có sức thuyết phục hơn nơi này. Vậy nên chúng ta thực sự không có lý do gì để phủ nhận tính xác thực nó".