Trong này không có được mùa đông
Chỉ có xa xôi ánh nắng hồng
Vọng ngóng trời cao sương đổ xuống
Đất khô sự sống vẫn hằng trông.

Trong này thao thức giữa màn đêm
Tinh tú lao xao bóng tối mềm
Rưng rức ngàn năm tâm mắt đợi
Năm qua năm tới cứ dài thêm.

Trong này thương lắm rét nàng Bân
Nam Bắc trời xa bỗng thấy gần
Nắng ấm chia đi cùng giá lạnh
Một Trời một đất một Hồng Ân.

Trong này thôi thúc sống niềm tin
Ngoài ấy yêu thương cố giữ gìn
Dòng giống Lạc Hồng rạng đất Việt
Rừng vàng biển bạc trí lòng in.

Trong này nguyện góp tiếng kinh cầu
Thiên Chúa bao dung, tạc dạ sâu
Dân nước cùng nhau tin cậy mến
Năm châu bốn biển hết lo âu.

Mùa Vọng ‘2016