Thầy vẫn chạm con trong hơi thở
Như mẹ hiền ôm đỡ nâng niu
Đàn con đông đúc đã nhiều
Thầy không bỏ sót từng điều chăm nom.

Phép Rửa chạm thiên duyên son sắt
Áo linh hồn Thầy mặc cho con
Xiêm y thánh thiện tâm lòng
Con vào dự tiệc tận trong điện thờ.

Thần khí chạm tâm nhơ tẩy uế
Chữa xác thân hồn sạch huệ thơm
Hoàn nguyên phẩm giá tinh tươm
Nụ hồng cất bổng cánh vờn diệu quang.

Muôn lối chạm mắt thần Thiên chúa
Đấng hộ phù là của Thầy ban
Tình Cha chan chứa hương ngàn
Đã ban Con Một lại ban Thánh Thần.

Tim đã chạm châu thân nhập thể
Bạn hữu Thầy tận thế còn bên
Can-vê cứu chuộc bồi đền
Áo Thầy xé mảnh chia đều nhân gian.

Ai đã chạm ta chung tay chạm
Chạm niềm riêng nối chạm tình chung
Biển lòng bão tố muôn trùng
Lại đưa thuyền lướt đích cùng yêu thương.

Hồn Biển, thứ Hai 28/5/2017
Suy niệm Tin Mừng:
"Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh." (Mc 6, 53-56)