Vũ trụ xoay vần lồng lộng mấy chiều sâu
Mênh mông không trung mấy bến bờ tới hạn
Những chiều kích nào Chúa Tể Càn khôn không ôm xiết
Không gian nào bao la mà thiếu vắng một tình yêu?

Tình yêu,
Mật ngọt của càn khôn
Hương nhuỵ của muôn loài
Tia nhìn của ánh sáng
Sức vóc của tầng không

Tình yêu,
Chứng minh cho hằng hữu sống động
Chiếu anh minh theo bản thể Đức Chúa
Dậy bình minh mọi khung trời nhân loại
Là trường sống khơi nguồn vào vĩnh phúc.

Tình yêu,
Là lửa không thể nào dập tắt
Là tinh vân trong băng hà tịnh khiết
Là bập bùng cơn hấp hối diệu linh
Là giải phóng chuyển vào nguồn Cứu độ.

Tình yêu,
Vâng, tình yêu
Phải, tình yêu
Chính, tình yêu
Đó, tình yêu
Linh nhiệm của Chúa Trời.