Lối thiên sa trải lòng con giấc tuyệt
Tình thinh không quần tụ khắp phương đêm
Mỗi ánh sao mỗi mắt ngời hạnh phúc
Bầu tinh ngân đã tạc khối diệu mềm

Là thời gian chuỗi hành trình biển biếc
Mỗi tinh cầu mỗi ngôi thứ băng sao
Khoảng xa gần ngọc sắc màu mong đợi
Mọi người ơi vào vũ hội đi nào

Cuộc vận hành linh hồn còn hơn thế
Trưởng thượng lên từ một giấc ngủ yên
Con giỏi thế mong nghiệm vào sự thật
Bạch, hồng cầu chẳng nô lệ đồng tiền

Quý từng giây hiến mình vào cao cả
Vầng đơn côi sẽ lấp lánh niềm vui
Thượng Đế hỡi giọt lệ ai rơi đấy
Trăng Trung đông chết lịm giữa cát vùi.

Cảm tác theo Thơ Nam Phong
9/10/2015