Thời gian là bóng đổ trên khung trời ký ức
Của cải trần gian được mang vác tới thiên đàng
Ký ức sẽ nhân lên nhân bội phần có thực
Từ muôn điều cảm nhận gặt hái chốn nhân gian.

Ta đổ bóng một giây
Hái bóng đổ thật đầy
Dẫu tình vẫn thơ ngây
Trời yêu trời chan chứa.

Tạo hoá tượng hình ta giữa không gian tháp ngà
Sự sống người lẫm lạ ký ức lòng vị tha.

2/1/2017