Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Đấng quan phòng (1) nhạc lòng (1) trần gian (5) kinh sương (1)
Đăng ngày 25/06/2017 00:31, số lượt xem: 325

Lối trần gian
Nhạc lòng reo sáo trúc
Trời mong manh tâm hun đúc đêm ngày
Đấng Quan Phòng mười phím nhạc chuyền tay
Nốt tròn lặng là nốt tình diễm phúc.

Vực trần gian
Tưởng chực dìm khổ nhục
Đỡ bàn chân, ai lau hết giọt sầu
Sâu hoăm hoắm hai lỗ xoắn đầu lâu
Liệu thần chết dám làm ta hư tổn.

Cuộc trần thế
Tưởng đâu đời hỗn độn
Gánh nhẹ nhàng Chúa đỡ bước sóng tăn
Lúc sầu luỵ thiên thần Chúa dỗ thăm
Trọn bốn mùa chẳng còn gì thiếu thốn.

Chúa dạy con
Khúc kinh sương từ tốn
Cùng anh em chung bước dõi miền thương
Tìm Nước Trời của Đấng ngự ngai vương
Đường lữ thứ vui chân lòng chộn rộn.

Tất bật chia
Những ấm êm trao phó
Thắp nụ ngời nở môi hôn cánh nhỏ
Đất cùng xanh hiến thân mình phận cỏ
Dưỡng linh hồn trưởng thượng chốn nhiệm cung.

Đồng Xanh Thơ Sài Gòn, 24/6/2017
Cảm hoạ cùng nhà thơ Diệu Nguyên qua thi phẩm “Lối Về Vĩnh Cửu”