Ngày xưa, xưa rất là xưa,
Tôi đem một mảnh tình thơ vào đời
Nàng thơ ngày ấy hay cười
Làm tôi đi trọn kiếp người chẳng quên.
...
Ai rồi cũng phải lớn lên
Tình tôi chẳng thế, vẫn nguyên hôm nào.
Tôi thường vẫn cứ chiêm bao
Nàng thơ ngày ấy đêm nào nhớ tôi

Giật mình tỉnh giấc mộng rồi.
Chăn đơn gối chiếc chỉ tôi nhớ nàng
Nàng đi lạc chốn trần gian
Còn tôi là chú bướm vàng tương tư.

6/2019