Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 20/05/2020 19:50 bởi tôn tiền tử
Chu Văn Thường 朱文常 là một viên quan ở quận Cửu Chân, trấn Thanh Hoá, được phong chức Thự mẫn thư lang, quản câu ngự phủ, đồng trung thư kiện biên tu dưới triều Lý Nhân Tông (1072-1128). Thân thế và sự nghiệp đều chưa rõ. Tác phẩm hiện chỉ còn một bài An Hoạch sơn Báo Ân tự bi ký.

 

Tuyển tập chung