Đầy sân trăng sáng thay đèn nến,
Ngồi đợi non xanh đến viếng thăm.
Vi vút đàn thông reo trước gió,
Một niềm trân trọng tặng tri âm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)