15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Ngọc Cảnh (25 bài)
- Đào Ngọc Phong (74 bài)
- Trần Hồng Thắng (45 bài)
- Vân Long (21 bài)
- Thúc Hà (28 bài)
Tạo ngày 02/09/2020 21:50 bởi tôn tiền tử
Chương Thâu sinh năm 1934 tại Hà Tĩnh, là phó giáo sư, tiến sĩ sử học, từng công tác tại Khoa Lịch sử thuộc Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn từ năm 1956 đến 1966, Viện Sử học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Ông có nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử cận đại và hiện đại, nhưng tâm huyết nhất là những nghiên cứu về Phan Bội Châu, trong đó có bộ Phan Bội Châu toàn tập.

 

Thơ dịch tác giả khác