Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 05/05/2009 11:31

Đêm thu lác đác hạt sương rơi,
Trằn trọc năm canh khóc dở cười.
Vận hội sao mà đen giống mực,
Nhân tình ngán nỗi bạc như vôi.
Trông ra thói tục cười long óc,
Nghĩ đến trò đời khóc hổ ngươi.
Ai biết, biết ai, chăng cũng chớ,
Mảnh lòng vằng vặc bóng trăng soi.


Cháu của tác giả là Cao Đăng Danh có tham gia hoạt động chống Pháp, bị kẻ phản bội báo cho mật thám và bị đày ở Anh Sơn (Nghệ An), bà nhân đó làm bài thơ này.