Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 05/05/2009 11:28

Nghĩ mình mà ngán cho mình,
Chẳng có chi là lại có danh.
Không thế, không thần, không sự nghiệp,
Dở tiên, dở tục, dở tu hành.
Bầu vơi rượu thánh hồn lai láng,
Túi nhẹ thơ tiên trí quẩn quanh.
Đạo hữu ớ hay đâu vắng nhỉ,
Biết ai đàm đạo mấy câu kinh.