Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2018 19:46, số lượt xem: 126

Hỏi ai cho gửi tim sang
Hỏi ai cho gửi tới nàng bên kia
Hỏi ai hỏi mãi mấy mùa
Hỏi ai mà vẫn chẳng vừa tình yêu
Hỏi ai từ sáng đến chiều
Nhờ ai cho gửi lòng yêu tới người
Nhờ ai chẳng thấy ai ơi
Nhờ ai mà lại đêm ngồi bơ vơ
Nhờ ai trời phủ sương mờ
Nhớ ai đông đến mịt mù gió sương
Nhờ ai chẳng ngó thấy đường
Nhờ ai sương phủ trời đêm trắng màng
Nhờ ai vẽ được bóng nàng
Nhờ đông chẳng vẽ trong sương cho mừng
Nhờ sương thì cũng như không
Nhờ ai vẽ được bóng hình em xa