Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2018 19:42, số lượt xem: 98

Chỉ biết sương đổ mờ mờ
Chỉ hồn lơ lửng đêm khuya tìm người
Chỉ biết tim đổ sầu ơi
Chỉ biết phòng ngủ lạnh vơi đông này
Hỏi ai cho giảm cơn say
Hỏi ai cho biết đêm ngày bơ vơ
Hỏi ai trong lúc thẩn thơ
Hỏi ai trong lúc bơ vơ lạnh sầu
Hỏi ai mùa tháng trôi mau
Hỏi ai xuân để lá màu tàn phai
Hỏi ai cho rõ tim người
Hỏi ai cho biết bờ nơi mai về
Hỏi ai qua lại đêm khuya
Hỏi ai ai biết đường về Việt Nam
Hỏi ai cho gửi lời thăm
Hỏi ai mà biết bóng em bên trời