Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/11/2016 20:18, số lượt xem: 145

Hỏi trời cho biết đường đi
hỏi ai cho biết đường khuya anh về
hỏi ai biết ngõ nghẻo xa
hỏi ai cho giảm bão mưa từng ngày
hỏi ai hỏi tới một người
hỏi ai cho gửi đôi lời bến xa
hỏi ai lòng nhớ đêm về
hỏi ai tri kỉ phân chia nỗi sầu
hỏi ai tìm kiếm em đâu
hỏi lòng thì thấy đêm thâu nhớ người
hỏi em cách trở phương trời
hỏi em thì vẫn xa xôi dặm đường
hỏi tim tim đổ lời thương
hỏi đêm thì vẫn vấn vương bao mùa
hỏi lòng nhiều lúc đổ mưa
hỏi quen quen mãi chưa là của nhau

09:30 đêm 09.03.2015
ngồi xuống hỏi lòng mình bao
nhiêu câu hỏi đêm nay