Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2018 19:45, số lượt xem: 111

Hỏi ai cơn lạnh giá khuya
Hỏi ai sao mãi vẫn xa bóng người
Hỏi ai hỏi cả ông trời
Hỏi ai mà vẫn xa người anh thương
Hỏi đồng sương phủ ngập đường
Hỏi đông càng thấy xót thương lạnh lùng
Hỏi ai cho lòng khỏi mong
Hỏi ai cho gửi lòng anh tới người
Hỏi lòng thì đã yêu rồi
Hỏi ai cho gửi đôi lời thương em
Hỏi đêm dài mãi thêm thương
Hỏi yêu thì vẫn yêu em một màu
Hỏi lòng chờ mãi bao lâu
Hỏi ai ai hiểu canh sầu lòng anh
Hỏi xin cầu khấn an lành
Hỏi anh thì vẫn mấy năm yêu nàng