Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2017 21:43, số lượt xem: 118

Nhờ ai cho gọn tấm lòng 
Nhờ ai cho khỏi đợi trông tháng ngày
Nhờ ai cho cho giảm cơn say
Nhờ ai cho khỏi đắng cay nhớ người 
Nhờ ai cho gọn lòng say
Nhờ ai cho khỏi đêm vơi ngóng chờ
Nhờ ai cho gọn cơn mơ 
Nhờ ai cho khỏi thẫn thờ thời gian 
Nhờ ai cho tới lòng em 
Nhờ ai cho khỏi cầu xin canh dài
Nhờ ai cho gửi đôi lời
Nhờ ai cho nhắn cho vơi nỗi buồn 
Nhờ ai cho gửi lòng thương 
Nhờ ai cho gửi đêm sương trăng mù
Nhờ ai cho biết đường đi 
Nhờ ai cho gọn cơn mơ nhớ nàng

09:45 đêm 26.06.2012
đường duyên tình thì biết nhờ vả ai đây