Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/05/2017 20:03, số lượt xem: 145

Một trạm đời ngồi ngó chân trời xa
Một bóng ai bên kia trôi vật vờ
Sao in nét in bóng bên này đó
Sao lòng đêm anh nhớ chẳng phai mờ

Một trạm đời lận đận dài đêm khuya
Biết nói sao với ai trong đêm mờ
Biết đường đời vẫn trôi mờ phương bến
Biết từng đêm xa em ngập cõi chờ

Một trạm đời giông tố phủ bão mưa
Dài năm canh trong đêm vẫn chẳng vừa
Chợt choàng đêm từng đêm khó ngủ ấy
Vẫn cầu xin giông tố nhạt tàn thưa

Từng đêm ngồi ngồi ngó chân trời khuya
Gửi lời thương lời yêu từng đêm về
Chân trời đó có ai cho anh nhớ
Chỉ có một mình em dài trong mơ

10:00 đêm 27.01.2016
anh nhớ một người sao ở mãi xa