Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/05/2017 22:22, số lượt xem: 112

Nội trôi đời lận đận mấy năm qua
Thay mùa mà vẫn mưa ngập tràn thừa
Mưa gì không có mùa dài năm tháng
Hồn lận đận lang thang mấy năm qua

Bước đời trôi lận đận biết ai thưa
Một mình sống cô đơn đến bao giờ
Ngó đêm ngày bão mưa còn vẫn đổ
Tê buốt lòng lạnh giá mấy năm qua

Sao đường đời bão mưa chẳng có mùa
Cứ dài mãi đêm ngày mãi đong đưa
Một mình sống ai vui ai thăm hỏi
Biết bao giờ trời mới tạnh đổ mưa

Bên trời xa một bóng sầu vui chia
Cầu cho duyên tới nhau đừng trôi xa
Nén linh sầu từng đêm ngồi thắp ấy
Cầu cho bên cạnh nhau êm ấm khuya

09:00 đêm 19.05.2016
phủ ngủ quá hoang vu lòng thêm thấy nhớ người