Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2018 20:34, số lượt xem: 93

Ngồi ngó cuối đông nhớ bên Lào
Hơn ba mươi năm nhớ biết bao
Đêm bên đất Úc sầu sầu nghĩ
Một mình đêm khuya biết nói sao

Đường phố đường đi ngõ ngẻo nào
Vẫn in từng vết trong chiêm bao
Sao lòng được vui một mình ấy
Đêm nào cũng hiện bóng bên Lào

Nhiều đêm không ngủ lòng xôn xao
Vừa nhớ tới em nhớ nước Lào
Phân chia đôi lòng đêm buông xuống
Thì thầm tên em thấy nghẹn ngào

Nhớ lại đường đời khi quen nhau
Vẫn tô từng nét khỏi phai màu
Mỗi lần nhớ Lào nhớ em nữa
Lòng vẫn đong đưa chờ bên nhau

10.45 đêm 25.08.2016
một mình lủi thủi ngồi nghĩ tới nước
Lào và nghĩ tới em