Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2017 20:06, số lượt xem: 120

Một bóng ai xa trong giấc mơ
Trong lòng xao xuyến lẫn mong chờ
Từng đêm hồn trôi đùa mây gió
Lang thang thơ thẩn cuối trời xa

Một bóng ai xa trong cơn mơ
Sao cứ miên man trong đêm mờ
Mịt mù tâm cảnh đêm khuya ấy
Cố ngồi dệt nốt bài tình thơ

Một bóng ai xa gọn trong mơ
Thơ thẩn theo gió chốn xa mờ
Vui buồn với ai trong cánh mộng
Sao cứ miên man ngóng trông chờ

Một bóng ai xa trong ước mơ
Sợ trôi theo cơn cơn mộng hờ
Hay chẳng có ai chờ mong đợi
Từng đêm hồn trôi xa tít mờ

10:00 đêm 28.04.2012
giấc mơ đêm thấy bóng ai đang
trôi xa, ghi thành bài thơ này