Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/05/2018 21:31, số lượt xem: 122

Khuyên sao cơn gió đêm nay
Đừng thổi tàu lá rơi xa cây cành
Để cho lá ngủ đêm thanh
Để cho lá ngủ êm lành trong đêm
Gió thổi lá rụng ngập thềm
Chẳng được êm lặng ngủ im đêm nào
Gió về lá lại xôn xao
Xa cành lá rụng đường nào gió đưa
Trôi đi đâu biết bến bờ
Đêm ngồi ngồi ngó thẩn thơ mảnh tình
In cho cơn gió lặng im
Để anh vẽ bóng mây đêm trên trời
Để lòng anh được êm vui
Để lòng anh thấy bóng người anh thương

08.00 đêm 09.09.2016
nghe tiếng gió thổi lá thu đêm