Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
11.00
Đăng ngày 14/08/2019 20:25, số lượt xem: 30

Buồn đêm ngồi nhớ ai
Ngồi nghe tiếng thở dài
Từng đêm nào vẫn có
Cảnh đêm lạnh lùng trôi

Buồn đêm nhớ thương ai
Hạt sương trên mi dài
Thơ thẩn hiên ngoài vắng
Năm canh chậm chậm trôi

Buồn đêm ngóng chờ ai
Tiếng tim đổ đổ hoài
Nhiều đêm lạnh lòng nhớ
Bơ vơ qua đêm ngồi

Buồn đêm nhớ tới em
Phủ ngập sương thu đêm
Mịt mù khung trời đó
Lòng thêm thấy nhớ thương

08.00 đêm 02.02.2017
đêm ngó khung trời thầm tên em