Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/06/2018 20:19, số lượt xem: 142

Khúc này lòng buồn vơi
Thủ Đức xa bên trời
Khúc nhạc buồn không tiếng
Khúc đêm lạnh lùng trôi
Khúc này chỉ gọi mời
Một bóng người xa xôi
Nơi ơi chân trời đó
Để giảm cơn nhớ người
Khúc lòng khúc yêu ơi
Khúc duyên khúc số đời
Thì thào tiếng tim đổ
Bao giờ lòng mới vui
Khúc nào có em ngồi
Đêm vắng mình có đôi
Khỏi thì thầm tiếng gọi
Bối rối ngập bờ môi