Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2018 19:31, số lượt xem: 70

Giờ này thêm nhớ thêm thương
Giờ này đã thoáng vào đêm nữa rồi
Giờ này một bóng anh ngồi
Giờ này nghe tiếng thở dài từng đêm
Giờ này trời đã phủ sương
Giờ này đông đến đưa buồn giá tim
Giờ này ngồi ngó ngoài thềm
Giờ này ngồi đếm hạt sương ngán dài
Giờ này như vọng bên tai
Giờ này như có tiếng người gọi anh
Giờ này lang đãng sương đêm
Giờ này trời rải hạt sương mịt mù
Giờ này mình lạnh hoang vu
Giờ này lòng nhớ cay chua đủ mùi
Giờ này tim đổ nhớ người
Giờ này anh vẫn mình ngồi phơi sương